Ανασχεδιάστε τις παρουσιάσεις σας στο PowerPoint και εντυπωσιάσετε το ακροατήριο σας

  

   

Δώστε ζωή στις ιδέες σας

Για τους περισσότερους επαγγελματίες η δημιουργία παρουσιάσεων στο PowerPoint δεν αποτελεί μέρος των ικανοτήτων που έχουν διδαχθεί και δεν γνωρίζουν τις βέλτιστες αρχές σχεδιασμού. Για αυτό, οι παρουσιάσεις τους δεν είναι πειστικές και το ακροατήριο δυσκολεύεται να τους παρακολουθήσει. Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα ανασχεδιασμού παρουσιάσεων σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας. 

Ανασχεδιασμός παρουσίασης

Για παράδειγμα, στην πρώτη φωτογραφία η παρουσίαση είναι βαρετή και δεν υπάρχει μια διακριτή δομή. Οι πληροφορίες αφομοιώνονται δύσκολα από το ακροατήριο. Αντιθέτως, στη δεύτερη φαίνεται πως ανασχεδιάσαμε την παρουσίαση. Πρόκειται για μια πειστική παρουσίαση, με ξεκάθαρη δομή. Λαμβάνει υπόψη το ακροατήριο που απευθύνεται. Σχεδιασμένη σύμφωνα με τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αφομοιώνει τις πληροφορίες

 • Παράδειγμα βαρετής παρουσίασης
  Πριν: Παράδειγμα βαρετής παρουσίασης
 • Ανασχεδιασμός της παρουσίασης στο PowerPoint
  Μετά: Ανασχεδιασμός της παρουσίασης στο PowerPoint

Ανασχεδιασμός διαφανειών 1/3

Παρακάτω φαίνεται πως ανασχεδιάστηκαν οι διαφάνειες μιας παρουσίασης PowerPoint με σύμφωνα με την σχεδιαστική αντίληψη (design thinking)

 
 • Παράδειγμα διαφάνειας που δεν αποδίδει το μήνυμα
  Πριν: Παράδειγμα διαφάνειας που δεν αποδίδει το μήνυμα
 • Ανασχεδιασμένη διαφάνεια στο PowerPoint
  Μετά: Ανασχεδιασμένη διαφάνεια στο PowerPoint

Ανασχεδιασμός διαφανειών 2/3

Παρακάτω φαίνεται πως μια διαφάνεια στο PowerPoint ανασχεδιάστηκε ώστε η παρουσίαση να γίνει πιο πειστική

 
 • Βαρετή διαφάνεια παρουσίασης
  Πριν Βαρετή διαφάνεια παρουσίασης
 • Ανασχεδιασμός διαφάνειας στο PowerPoint
  Μετά Ανασχεδιασμός διαφάνειας στο PowerPoint

Ανασχεδιασμός διαφανειών 3/3

Παρακάτω φαίνεται πως η διαφάνεια στο PowerPoint ανασχεδιάστηκε διατηρώντας μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για τα μηνύματα της παρουσίασης

 
 • Διαφάνεια παρουσίασης στο PowerPoint με περιττές πληροφορίες
  Πριν: Διαφάνεια παρουσίασης στο PowerPoint με περιττές πληροφορίες
 • Διαφάνεια παρουσίασης στο PowerPoint με περιττές πληροφορίες
  Μετά: Διαφάνεια παρουσίασης στο PowerPoint με περιττές πληροφορίες

Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών

Παρακολουθήστε την παρακάτω προβολή διαφανειών για να πάρετε μια ιδέα από διαφάνειες που εμπνέουν και μένουν χαραγμένες στη μνήμη του ακροατηρίου

 
 • Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
  Επαγγελματικές παρουσιάσεις PowerPoint Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
 • Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
  Παρουσιάσεις PowerPoint Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
 • Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
  Επαγγελματικές παρουσιάσεις PowerPoint Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
 • Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
  Επαγγελματικές παρουσιάσεις PowerPoint Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
 • Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
  Παρουσιάσεις PowerPoint Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
 • Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
  Παρουσιάσεις PowerPoint Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
 • Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών
  Παρουσιάσεις PowerPoint Παραδείγματα εντυπωσιακών διαφανειών

Επενδύστε στην σωστή επικοινωνία, το αντίθετο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες

Καλέστε μας για να σας βοηθήσουμε

+30 694 051 34 74
info@presentations.gr