Απογειώστε το εταιρικό αφήγημα σας με ένα σύστημα παρουσιάσεων

Στις ημέρες μας το PowerPoint έχει επικρατήσει ως το βασικότερο εργαλείο προώθησης των ιδεών στο επαγγελματικό περιβάλλον. Από τη σωστή χρήση αυτού του εργαλείου εξαρτάται όχι μόνο η επιτυχημένη έκβαση των επιχειρηματικών συναντήσεων αλλά και η επαγγελματική ανέλιξη των στελεχών.

Όμως οι περισσότερες παρουσιάσεις δημιουργούνται πρόχειρα με κοινότυπο σχεδιασμό όπου κυριαρχούν οι λίστες με κουκκίδες (bullet points). Όσοι ετοιμάζουν μια παρουσίαση, συλλέγουν λίγες διαφάνειες από εδώ και λίγες από εκεί και τις συνδυάζουν σε ένα κοινό αρχείο. Τα διαφορετικά οπτικά θέματα αλληλεπικαλύπτονται και οι διαφάνειες δεν «δένουν» αρμονικά μεταξύ τους. Αυτό όμως οδηγεί σε κονσερβοποιημένες παρουσιάσεις και χαμένες ώρες εργασίας που δεν παράγουν αξία για τον οργανισμό.

Η δημιουργία ενός «συστήματος παρουσίασης» μπορεί να οργανώσει τα μηνύματα σας και να τα κάνει οπτικά πιο ελκυστικά. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει μια εργαλειοθήκη από στοιχεία και διαφάνειες τα οποία δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας μιας εμπειρίας που συνδυάζει συναρπαστικά το αφήγημα με τα οπτικά βοηθήματα.

Ο σωστός σχεδιασμός ενός καλού «συστήματος παρουσίασης» μπορεί να σας γλιτώσει από αρκετές ώρες άσκοπης εργασίας. Επίσης, με λίγες μόνο ώρες εκπαίδευσης, το προσωπικό ενός οργανισμού μπορεί να το χρησιμοποιήσει εύκολα χωρίς να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις γραφιστικής. Έτσι, στην εργασία τους θα χρησιμοποιούν τις δεξιότητες για τις οποίες προσλήφθηκαν και δεν θα παιδεύονται με το λογισμικό σχεδιασμού παρουσιάσεων.

Το επόμενο σχήμα απεικονίζει τις διαφορές ενός απλού template PowerPoint με ένα «σύστημα παρουσίασης».

 jpg

Πείτε αντίο στις κονσερβοποιημένες παρουσιάσεις. Αποκτήστε τώρα ένα σύστημα παρουσιάσεων το οποίο είναι εμπνευσμένο από την εταιρική σας ταυτότητα και μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση της κάθε παρουσίασης. Αυξήστε την ικανοποίηση των πελατών σας και θα ανταμειφθείτε για αυτό

Απογειώστε τις ιδέες σας με πειστικές παρουσιάσεις. Από το 2006, στο presentations.gr εργαζόμαστε πάνω στις πιο σημαντικές παρουσιάσεις μεγάλων οργανισμών λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αφομοιώνει και ανακαλεί τις πληροφορίες. 

Οι παρουσιάσεις είναι το πάθος μας και έχουμε εκφράσει επιτυχημένα με οπτικό τρόπο τα πιο δύσκολα μηνύματα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε την μεθοδολογία μας. Επίσης, παρακολουθείστε το πιο δημιουργικό σεμινάριο και θα μάθετε να δημιουργείτε πειστικές παρουσιάσεις.