Γιατί η απεικόνιση δεδομένων είναι σημαντική για την επιχειρηματική επιτυχία

Η απεικόνιση δεδομένων σχετίζεται με την παρουσίαση πληροφοριών με γραφικό τρόπο. Στοχεύει στην απεικόνιση μηνυμάτων που προκύπτουν είτε από ποιοτικά είτε από ποσοτικά δεδομένα, με ακριβή και ενδιαφέρουσα μορφή.

Οι αποτελεσματικές απεικονίσεις μπορούν να μεταδώσουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν αντιλήψεις, να επηρεάσουν τους ανθρώπους και να επιφέρουν αλλαγές.

Η επιστήμη της απεικόνισης δεδομένων έχει να κάνει με το πως τα μάτια και ο εγκέφαλος συνεργάζονται για να παρατηρήσουν τον κόσμο και να απορροφήσουν πληροφορίες.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να επεξεργάζεται και να διατηρεί τις εικονογραφημένες πληροφορίες πιο εύκολα από τις λέξεις ή τους αριθμούς. Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει εύκολα με λίγη προσπάθεια. Οι απεικονίσεις δεδομένων, που μπορεί να περιλαμβάνουν από απλά διαγράμματα γραμμής έως διαδραστικούς χάρτες, έχουν γίνει μια όλο και πιο δημοφιλής προσέγγιση που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να επικοινωνούν πολύπλοκες πληροφορίες και να φτάσουν στο κοινό έξω από την επιστημονική κοινότητα.

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν οπτικές αναπαραστάσεις, όπως χάρτες, εικόνες και διαγράμματα, για να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν πληροφορίες.  

Σήμερα, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την απεικόνιση δεδομένων για την καλύτερη ενημέρωση των πελατών και των διοικητικών συμβουλίων και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Επιδιώκει τη γρήγορη παροχή πληροφοριών που να μπορούν να μετατραπούν, σε μορφές εύκολα κατανοητές και προσβάσιμες από τους χρήστες.  

Όσον αφορά τους εργαζομένους, οι περισσότερες θέσεις εργασίας επηρεάζονται από τα δεδομένα, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πώς να τα παρουσιάσουν και να τους δώσουν νόημα. Όταν οι εργαζόμενοι κατανοήσουν τα δεδομένα σωστά τότε διαμορφώνουν τις σωστές απόψεις. Έτσι, μπορούν να παρουσιάσουν τις ιστορίες τους με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να πείσουν το ακροατήριο να πάρει τις επιθυμητές αποφάσεις γρηγορότερα.

Δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για την απεικόνιση δεδομένων, είναι σημαντικό να εξετάζεται προσεκτικά το μήνυμα και να επιλέγεται κάθε φορά η κατάλληλη απεικόνιση. Αυτή είναι και η πιο σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζει κάποιος που καλείται να εξηγήσει τα δεδομένα του σε ένα ακροατήριο. Είναι σημαντικό να τα παρουσιάσει με ακρίβεια ώστε να μη δημιουργήσει λανθασμένη εντύπωση αλλά και ο τρόπος απεικόνισης να μην είναι βαρετός.  

Για μια επιτυχημένη απεικόνιση δεδομένων είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία:  

  • Πλούσιο περιεχόμενο. Προσδίδει νόημα σε ένα γραφικό

  • Οπτικά ελκυστικό διάγραμμα. Ερμηνεύει το περιεχόμενο και τονίζει την ουσία των πληροφοριών για τον αναγνώστη

  • Εκλεπτυσμένη παρουσίαση. Φέρνει το περιεχόμενο και τα γραφικά στη ζωή

Για περισσότερο από 15 χρόνια στο presentations.gr ερευνούμε και εργαζόμαστε πάνω στις παρουσιάσεις με επιστημονικό τρόπο. Παρακολουθήστε το ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο παρουσιάσεων και θα μάθετε να επιλέγετε το σωστό διάγραμμα για κάθε περίπτωση ώστε να πείσετε το ακροατήριο σας. Δηλώστε συμμετοχή εδώ.


Academy Banner 4jpg