Η «Μεγάλη Ιδέα» της παρουσίασης

Κάθε παρουσίαση χρειάζεται να έχει μια «Μεγάλη Ιδέα» γιατί πάνω σε αυτή θα βασισθεί η ανάπτυξη του υλικού των διαφανειών της. Η «Μεγάλη Ιδέα» καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε το θέμα σας, τον γενικό τόνο που θα χρησιμοποιήσετε και τα αισθήματα που θα αποδώσετε. Είναι αυτό που επιθυμείτε να θυμάται το ακροατήριο όταν η παρουσίαση θα έχει ολοκληρωθεί.

Η «Μεγάλη Ιδέα» δεν είναι το θέμα της παρουσίασης. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία εμπνέει το ακροατήριο να κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Για παράδειγμα, εάν σας ρωτήσουν «τι παρουσίαση θα κάνετε»; Η απάντηση «αναβάθμιση λογισμικού» δεν είναι η μεγάλη ιδέα. Η σωστή διατύπωση θα μπορούσε να είναι: «η αναβάθμιση λογισμικού θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα μας και θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς».

Εάν θέλετε να μάθετε να εντοπίζετε την «Μεγάλη Ιδέα» και να δημιουργείτε παρουσιάσεις που εμπνέουν, μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για το “Empeiria Academy” πατώντας εδώ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τις παρουσιάσεις σας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@presentations.gr.