Μεθοδολογία σχεδιασμού πειστικών παρουσιάσεων

Οι παρουσιάσεις είναι μια ευκαιρία για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας και να τους πείσετε να σας ακολουθήσουν στο όραμα σας. Έτσι μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας και να προχωρήσετε στην καριέρα σας. 

Όμως, οι περισσότερες παρουσιάσεις δεν σχεδιάζονται σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι και να χάνονται πολύτιμες ώρες εργασίας.

Η μεθοδολογία πειστικών παρουσιάσεων του presentations.gr προέκυψε ύστερα από 15 χρόνια εργασίας και έρευνας στις πιο σημαντικές παρουσιάσεις σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει στόχο να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στις βαρετές από τις πειστικές παρουσιάσεις. Καταρχήν, δημιουργεί το αφήγημα σύμφωνα με τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αφομοιώνει πληροφορίες και μπορεί να τις ανακαλέσει στη μνήμη του. Στη συνέχεια, εφαρμόζει έναν οπτικά ελκυστικό σχεδιασμό ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η παρουσίαση.

Η μέθοδος περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών του ακροατηρίου, τον προσδιορισμό του κεντρικού μηνύματος, τη δημιουργία της ιστορίας, την προετοιμασία για την μεγάλη ημέρα και την αξιολόγηση του αντίκτυπου της παρουσίασης.

Κατεβάστε από εδώ τον οδηγό δημιουργίας πειστικών παρουσιάσεων του presentations.gr προκειμένου να αναβαθμίσετε τις παρουσιάσεις σας.


Απογειώστε τις ιδέες σας με πειστικές παρουσιάσεις. Από το 2006, στο presentations.gr εργαζόμαστε πάνω στις πιο σημαντικές παρουσιάσεις μεγάλων οργανισμών λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αφομοιώνει και ανακαλεί τις πληροφορίες.

Οι παρουσιάσεις είναι το πάθος μας και έχουμε εκφράσει επιτυχημένα με οπτικό τρόπο τα πιο δύσκολα μηνύματα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε την μεθοδολογία μας σε νέες ή σε υπάρχουσες παρουσιάσεις σας.

Δηλώστε συμμετοχή στο σεμινάριο δημιουργίας αποτελεσματικών παρουσιάσεων.

Academy promo banners v1_Final_Finalpng