Μετατρέψτε τα δεδομένα σε ιστορίες και δημιουργήστε επιτυχημένες παρουσιάσεις

Από την αρχαιότητα μέχρι την ψηφιακή επανάσταση στις μέρες μας, η αφήγηση ιστοριών αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού. Καθημερινά οι άνθρωποι μοιράζονται μεταξύ τους τις εμπειρίες από διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους με τη μορφή ιστοριών.

Επίσης, η αφήγηση ιστοριών είναι ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών με έναν τρόπο αξιομνημόνευτο, πειστικό και ελκυστικό. Μερικοί πιστεύουν ότι η δημιουργία μιας ιστορίας βασισμένης σε αριθμητικά δεδομένα είναι μια άσκοπη διαδικασία. Θεωρούν ότι η παρουσίαση των πληροφοριών και των γεγονότων μπορούν να σταθούν από μόνα τους. Αυτό όμως οφείλεται στη λανθασμένη άποψη ότι οι περισσότερες αποφάσεις βασίζονται μόνο στη λογική.

Νευροεπιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι οι αποφάσεις συχνά βασίζονται στο συναίσθημα και όχι στη λογική. Η δημιουργία μιας ιστορίας δεδομένων χτίζει μια γέφυρα επικοινωνίας με την συναισθηματική πλευρά του εγκεφάλου. Η αφήγηση ιστοριών είναι ένα καλό εργαλείο για πειστικές και αξιομνημόνευτες παρουσιάσεις.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μια καλά δομημένη ιστορία περιέχει αρχή, μέση και τέλος. Προσωποποιήστε την ιστορία και τοποθετήστε την στην παρουσίαση σας έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει αυτούς που την παρακολουθούν και αφηγείται τι είναι απαραίτητο να γίνει προκειμένου να πεισθούν. Εάν κεντρίσετε το ενδιαφέρον τους από την αρχή, είναι πιο εύκολο να τους πείσετε στη συνέχεια.

Παρακολουθήστε το σεμινάριο σχεδιασμού παρουσιάσεων και θα μάθετε να δημιουργείτε αποτελεσματικές παρουσιάσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Κατεβάστε τον γρήγορο οδηγό εδώ. Δηλώστε συμμετοχή εδώ

Εάν θέλετε να μεταμορφώσετε τις παρουσιάσεις σας, εφαρμόστε την μεθοδολογία μας η οποία είναι αποτέλεσμα έρευνας και εργασίας 15 ετών. Μάθετε περισσότερα εδώ.