Οπτικοποίηση στόχων

Η οπτικοποίηση των στόχων συνδέεται στενά με την επίτευξη τους. Όποιος και αν είναι ο στόχος που μπορεί να έχει κάποιος, είτε χτίζει μια γέφυρα είτε κάνει πωλήσεις, εάν είναι σε θέση να δει την πρόοδο της προετοιμασίας του τότε έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει και να μην τα παρατήσει.

Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι ο στόχος που μπορεί να οπτικοποιηθεί εύκολα, τότε μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα. Οι καταναλωτές επιλέγουν στόχους που είναι πιο εύκολο να οπτικοποιηθούν παρά το αντίθετο. Το γεγονός αυτό μπορεί να αυξήσει την προσπάθεια που καταβάλουν για την επίτευξη και τη δέσμευση τους στον επιλεγμένο στόχο. Τα θετικά αποτελέσματα της απεικόνισης γίνονται πιο εμφανή όταν οι άνθρωποι βρίσκονται ακόμα πιο κοντά στον στόχο.

Στις επιχειρήσεις, οι διευθυντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους την οπτικοποίηση, για να ενισχύσουν την επιδίωξη των στόχων πωλήσεων, να επηρεάσουν την ικανοποίηση των καταναλωτών σε διαδικτυακές αγορές και να παρακινήσουν τους υπαλλήλους να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Έτσι, οι οπτικοποιήσεις αυτές μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρα καθώς οι εργαζόμενοι πλησιάζουν στον στόχο τους.

Υπάρχουν ορισμένα διαγράμματα που μπορούν να απεικονίσουν τη διαδικασία επίτευξης στόχων. Μερικά από αυτά είναι το γέμισμα μιας ράβδου ή μια κυλιόμενη κλίμακα όπως εμφανίζονται στο ακόλουθο σχήμα. jpg

Για περισσότερο από 15 χρόνια στο presentations.gr ερευνούμε και εργαζόμαστε πάνω στις παρουσιάσεις με επιστημονικό τρόπο. Παρακολουθήστε το ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο παρουσιάσεων και θα μάθετε πως να επιλέγετε σωστά διαγράμματα για την παρουσίαση σας. Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Academy Banner 4jpg