Παρουσιάσεις σε συνέδρια

Μια παρουσίαση σε ένα συνέδριο είναι πάντα μια πρόκληση καθώς υπάρχουν πολλές πληροφορίες όπου ο ομιλητής επιθυμεί να παρουσιάσει και συνήθως πέφτει στην παγίδα  να γεμίζει τις διαφάνειες με κείμενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία βαρετών και μη-αποτελεσματικών παρουσιάσεων. Και σε ποιον ομιλητή συνεδρίου θα άρεσε κάτι τέτοιο;

Για να θυμάται το ακροατήριο την παρουσίαση και τα μηνύματα της, αυτά πρέπει να ξεχωρίζει.

Η έρευνα που απαιτείται για την προετοιμασία μιας παρουσίασης δεν διαφέρει από εκείνη που σχετίζεται με τη σύνταξη ενός εγγράφου, δοκιμίου ή μιας έκθεσης. Είναι απαραίτητη η διερεύνηση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και η λήψη ακριβών πληροφοριών. Μια πειστική παρουσίαση απαιτεί την πλήρη κατανόηση του θέματος από τον ομιλητή.  

Μια επιτυχημένη παρουσίαση πρέπει να οργανωθεί σε τρία μέρη: εισαγωγή, κύριο μέρος και κλείσιμο. Εάν η παρουσίαση δεν έχει μια συγκεκριμένη δομή, τότε είναι πολύ δύσκολο για το ακροατήριο να ακολουθήσει τον ομιλητή.

Η εισαγωγή προετοιμάζει τους ακροατές για το κύριο μέρος. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο μέρος της παρουσίασης. Ο ομιλητής πρέπει να κερδίσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου και να δημιουργήσει μια σχέση χημείας μαζί του. Η εισαγωγή επιτρέπει στο κοινό να γνωρίζει τι πρόκειται να ακούσει στην παρουσίαση. Στην αρχή, δείξτε μια διαφάνεια η οποία να συνοψίζει το τι θα ακολουθήσει. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια εντυπωσιακή διαφάνεια με αποτελεσματικά διαγράμματα και σχήματα. Αποφύγετε τις αράδες κειμένου με κουκκίδες. Για παράδειγμα, δείτε την παρακάτω διαφάνεια πως έχει ανασχεδιαστεί ώστε να είναι πιο κατανοητή και να κερδίσει την προσοχή του ακροατηρίου.
   31-05-2019jpg

Μια ερώτηση, παραπομπή, ανέκδοτο ή ενδιαφέρουσα στατιστική μπορεί επίσης να τραβήξει την προσοχή του ακροατηρίου. Ακόμη, ο ομιλητής πρέπει να ενημερώσει το ακροατήριο για το ποιο είναι το κύριο θέμα της παρουσίασης, τα κύρια σημεία και με ποια σειρά θα τα καλύψει.

Μια καλή ιδέα επίσης είναι να μοιρασθεί με το ακροατήριό μια περίληψη (έντυπα ή ηλεκτρονικά) της ομιλίας ώστε να την ακολουθήσουν καλύτερα.

Το κύριο μέρος της παρουσίασης πρέπει να είναι σαφώς οργανωμένο και να δίνει έμφαση στα σημαντικότερα σημεία. Μια αποτελεσματική τεχνική είναι η αρίθμηση των ιδεών. Οποιαδήποτε ιδέα που είναι νέα για το ακροατήριό πρέπει να παρουσιάζεται συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία ή παραδείγματα που θα την κάνουν πιο κατανοητή.

Το ακροατήριο χρειάζεται πολλές ευκαιρίες να απορροφήσει το πλήρες νόημα και τη σημασία των πιο σημαντικών ιδεών. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιοριστούν οι σχέσεις μεταξύ των ιδεών. Αριθμήστε τις ιδέες με εκφράσεις όπως «υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες...». Ακόμη, οι ιδέες μπορούν να οργανωθούν με λογική σειρά, χρονολογική, σχέση αιτίας-αποτελέσματος, λύση προβλήματος ή σύγκριση.

Η χρήση μεταβατικών σχημάτων λόγου προσφέρει βοήθεια στο ακροατήριο για να ακολουθήσει την ομιλία. Χρήσιμα μεταβατικά σχήματα λόγου είναι τα εξής: «Δεύτερον ...; ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ...; Θα προχωρήσω και θα εξετάσω μια άλλη πτυχή της έρευνας ...».

Η υποστήριξη των ιδεών μπορεί να γίνει με αναφορά σε εμπειρογνώμονες, με την επίδειξη στατιστικών στοιχείων ή/και με την επίδειξη μελετών περιπτώσεων.

Επαναλάβετε τις σημαντικές ιδέες χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις έτσι ώστε το ακροατήριο να έχει αρκετές ευκαιρίες για να τις απορροφήσει. Μη σχεδιάζετε διαφάνειες πυκνές με πληροφορίες. Θυμηθείτε ότι το ακροατήριο ακούει, δεν διαβάζει.

Τέλος, τα συμπεράσματα συνοψίζουν τα βασικά σημεία. Πρέπει να ενισχύουν τις κεντρικές ιδέες της παρουσίασης και να την κλείσουν με αξιομνημόνευτο τρόπο. Ένα αδύναμο, αδιάφορο ή απολογητικό κλείσιμο δεν ταιριάζει σε μια επιτυχημένη παρουσίαση. Δείξτε στα συμπεράσματα ότι έχουν καλυφθεί όλα τα σημεία που παρουσιάστηκαν στην εισαγωγή. Επίσης, δείξτε ότι είστε σίγουροι και ότι έχετε την κατάλληλη στάση του σώματος.

Κατεβάστε εδώ ένα δωρεάν υπόδειγμα του PowerPoint το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρουσιάσεις σε συνέδρια.


Για περισσότερο από 15 χρόνια στο presentations.gr ερευνούμε και εργαζόμαστε πάνω στις παρουσιάσεις με επιστημονικό τρόπο. Παρακολουθήστε το ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο παρουσιάσεων και θα μάθετε να δημιουργείτε αποτελεσματικές παρουσιάσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Academy Banner 4jpg