Ποια στοιχεία χρειαζόμαστε για μια επιτυχημένη παρουσίαση;

Η παρουσίαση σας είναι σημαντική διότι είναι ένα μέσο με το οποίο καλείστε να πείσετε το κοινό σας για την εργασία σας, τις ιδέες σας, να αγοράσουν το προϊόν σας κλπ. Επίσης, αντικατοπτρίζει την εικόνα του ομιλητή και του οργανισμού που εκπροσωπεί. Είναι αναγκαίο λοιπόν να πάρετε στα σοβαρά την παρουσίαση σας και να τη σχεδιάσετε σωστά από την αρχή! Τι πληροφορίες χρειαζόμαστε λοιπόν για μια παρουσίαση;

  • Τύπος παρουσίασης. Υπάρχουν διάφορα είδη (η παρουσίαση σε μεγάλο κοινό, έγγραφο εργασίας, παρουσίαση εσωτερικά στην ομάδα, τελική αναφορά για τον πελάτη κλπ.). Ανάλογα με τον τύπο που θα επιλέξετε θα καθοριστεί ο τρόπος και ο χρόνος εργασίας σας. Για παράδειγμα, σε μια παρουσίαση προς ένα μεγάλο κοινό, δε χρειάζεται να υπάρχει αρκετό κείμενο (το οποίο όμως θα πρέπει να ενσωματωθεί στον λόγο σας). Αντιθέτως, αν ετοιμάζετε μια παρουσίαση για την οποία δεν θα υπάρχει κάποιος ομιλητής να εξηγεί τα πάντα, τότε  θα πρέπει να περιέχει πολλές λεπτομέρειες
  • Κοινό που θα την παρακολουθήσει. Δώστε μεγάλη έμφαση στον παράγοντα κοινό. Εάν ετοιμάζετε μια παρουσίαση για μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, τότε ίσως χρειαστεί να την αλλάξετε για μια άλλη ομάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η παρουσίαση ενός έργου της εταιρείας σας θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο προς ένα συγκεκριμένο πελάτη και με διαφορετικό σε ένα συνέδριο 
  • Χρόνος παρουσίασης. Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεση σας για την παρουσίαση παίζει σημαντικό ρόλο για το υλικό που έχετε να προετοιμάσετε. Καλό θα είναι να προετοιμάσετε την παρουσίαση σας με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επιπλέον χρόνος για ερωτήσεις 
  • Τελικά παραδοτέα. Βεβαιωθείτε ποια θα πρέπει να είναι τα τελικά παραδοτέα. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να ετοιμάσετε μια σύντομη εκδοχή (για την ομιλία σας) αλλά και μια εκτενέστερη (για τα πρακτικά) 
  • Προθεσμία. Από τη στιγμή που θα γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία, καλό θα ήταν να δημιουργήσετε ένα χρονοδιαγραμμα εκπόνησης του έργου της παρουσίασης. Πάρτε στα σοβαρά την παρουσίαση σας και υπολογίστε επιπλέον χρόνο για πρόβες. Μην αφήνετε την παρουσίαση σας για την τελευταία στιγμή.