Πως η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας ανάλυσης μπορεί να παρακινήσει το ακροατήριο

Τα δεδομένα και η παρουσίαση τους παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμό αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη ενός στελέχους. Αρκετές επιχειρηματικές αποφάσεις βασίζονται σε αποτελέσματα δεδομένων που χρειάζεται να οπτικοποιηθούν και να κοινοποιηθούν με σαφή τρόπο. Η διαδικασία αυτή αφορά αρκετά επαγγέλματα που στηρίζονται στον αναλυτικό τρόπο σκέψης, όπως μηχανικοί, ερευνητές, στατιστικοί κλπ. αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας δεδομένων αποτελεί το τελευταίο στάδιο σε μια διαδικασία ανάλυσης. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές το στάδιο της οπτικοποίησης δεδομένων εκλαμβάνεται από αρκετό κόσμο ως υποδεέστερης σημασίας και δεν του αφιερώνεται η δέουσα προσοχή.

Εάν κάποιος επιθυμεί να μετασχηματίσει και να πείσει το ακροατήριο του με τα αποτελέσματα της έρευνας του, τότε θα πρέπει να εργαστεί προσεκτικά για μια επιτυχημένη οπτικοποίηση δεδομένων και να αποφύγει τα βαρετά και γενικευμένα πρότυπα παρουσιάσεων.

Παρακάτω ακολουθούν 4 συμβουλές για άριστες οπτικοποιήσεις δεδομένων.

1/ Επιλογή του σωστού τύπου διαγράμματος

Η επιλογή του κατάλληλου διαγράμματος αποτελεί μια πρόκληση στην απεικόνιση δεδομένων. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη διαγραμμάτων εναλλακτικά για την ίδια περίπτωση. Πρόκειται για μια πρόχειρη και αυθαίρετη πρακτική που θα πρέπει να αποφεύγεται διότι κάθε τύπος διαγράμματος εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό απεικόνισης.  

Η επιλογή του σωστού τύπου διαγράμματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποιο είναι το μήνυμα και σε πιο ακροατήριο απευθύνεται. Δεν είναι τα δεδομένα, ούτε οι μεταβλητές που καθορίζουν το διάγραμμα που πρέπει να επιλεγεί. Αντιθέτως, είναι το μήνυμα που επιθυμεί να επικοινωνήσει ο ομιλητής.

Για παράδειγμα, το επόμενο σχήμα, παρουσιάζει τις εξαγωγές προϊόντων μιας επιχείρησης ανά χώρα. Το διάγραμμα πίτας που χρησιμοποιείται στην αριστερή μεριά απλώς εξηγεί ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε διαφορετικές περιοχές. Αλλά δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές οι διαφορές ανάμεσα στις μεταβλητές.

Αντιθέτως, το διάγραμμα των ταξινομημένων ράβδων που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του σχήματος κατατάσσει τις μεταβλητές από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη και κάνει τη σύγκριση με το μάτι ευκολότερη.

1JPG

2/ Σωστή διατύπωση των συμπερασμάτων

Τα δεδομένα από μόνα τους δεν λένε πολλά πράγματα σε μια διαφάνεια. Είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν από τα κατάλληλα συμπεράσματα.

Τα συμπεράσματα πρέπει να είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να παρακινούν το ακροατήριο να κάνει αυτό που τους προτείνει ο ομιλητής. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να είναι ολοκληρωμένες προτάσεις με ρήμα.

Το διάγραμμα πρέπει να έχει μορφή που να υποστηρίζει τα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, στο παρακάτω διάγραμμα το συμπέρασμα «Οι εξαγωγές στην Ιταλία αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία 5 χρόνια» υποστηρίζει τη μορφή του σχήματος το οποίο απεικονίζει αύξηση.

2JPG

3/ Σωστή χρήση των χρωμάτων

Προτού ο ανθρώπινος εγκέφαλός αναλύσει τα περιεχόμενα και την έννοια του γραφήματος, το αναγνωρίζει ως μια εικόνα. Υπάρχουν βασικές τεχνικές δημιουργίας των γραφημάτων που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή για την καθοδήγηση του παρατηρητή στις επιθυμητές πληροφορίες.

Μια από τις τεχνικές αυτές είναι η χρήση του χρώματος προκειμένου το μάτι να εστιάσει σε σημαντικά σημεία του διαγράμματος.

Τα μάτια προσελκύονται από το χρώμα. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε το χρώμα να τραβάει την προσοχή τους. Για το λόγο αυτό, κατά την αφήγηση ιστοριών με δεδομένα είναι καλό να χρησιμοποιούνται χρώματα που παροτρύνουν την ανάληψη δράσης από το ακροατήριο.  

Για παράδειγμα, στο επόμενο σχήμα το πορτοκαλί χρώμα καθοδηγεί σκόπιμα το μάτι στην Αίγυπτο και παροτρύνει τον παρατηρητή να αναλάβει κάποιου είδους δράση σχετικά με το θέμα αυτό.

3JPG

4/ Εισαγωγή στη διαφάνεια των δεδομένων

Η μετάβαση στη διαφάνεια δεδομένων είναι πολύ σημαντική και αξίζει να της αφιερωθεί αρκετή προσοχή. Είναι χρήσιμο ο ομιλητής να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το «Γιατί» και το «Πως» των δεδομένων.

  • Γιατί συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα αυτά;
  • Πως πραγματοποιήθηκε η συλλογή και η επεξεργασία τους;
Το ακροατήριο θέλει να δει με οπτικό τρόπο πως τα δεδομένα, η επεξεργασία και η ανάλυση τους θα λύσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.


Απογειώστε τις ιδέες σας με πειστικές παρουσιάσεις. Από το 2006, στο presentations.gr εργαζόμαστε πάνω στις πιο σημαντικές παρουσιάσεις μεγάλων οργανισμών λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αφομοιώνει και ανακαλεί τις πληροφορίες. 

Οι παρουσιάσεις είναι το πάθος μας και έχουμε εκφράσει επιτυχημένα με οπτικό τρόπο τα πιο δύσκολα μηνύματα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε την μεθοδολογία μας σε νέες ή σε υπάρχουσες παρουσιάσεις σας.

Γραφτείτε στο σεμινάριο δημιουργίας αποτελεσματικών παρουσιάσεων πατώντας εδώ.

Academy Banner 4jpg