Πως να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο αφήγημα για την παρουσίαση

Ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων σήμερα είναι πολύ μεγάλος και ο αποτελεσματικός καθορισμός των αρμοδιοτήτων του προσωπικού παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία. Κανένας δεν επιθυμεί οι εργαζόμενοι να σπαταλούν τον χρόνο τους χωρίς να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις παρουσιάσεις. Τις περισσότερες φορές σχεδιάζονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από ανθρώπους που δεν έχουν την κατάλληλη γνώση. Έτσι, ο ομιλητής καταλήγει με μια βαρετή παρουσίαση απλά να αλλάζει τις διαφάνειες χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα.

Το αφήγημα της παρουσίασης είναι πολύ σημαντικό ωστόσο, οι περισσότεροι τείνουν να το παραβλέπουν. Η αφήγηση είναι η καρδιά κάθε επιτυχημένης παρουσίασης. Χωρίς μια σαφή αφήγηση, δεν υπάρχει κάποια ιστορία για να κατανοήσει το ακροατήριο. Αυτό σημαίνει ότι το ακροατήριό πρέπει να προσπαθήσει αρκετά για να καταλάβει τι θέλει να πει ο ομιλητής. Άρα υπάρχει πιθανότητα να μην κατανοήσει γιατί εσείς είστε η καλύτερη λύση για αυτούς. Επίσης, δε θα είναι σε θέση να ανακαλέσει τα μηνύματα της παρουσίασης και να τα διηγηθεί σε άλλους.

Οι πιο αποτελεσματικοί ομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές με τους ιστορικούς αφηγητές. Τονίζουν στο ακροατήριο την παρούσα κατάσταση και στη συνέχεια αποκαλύπτουν το δρόμο για τη μετάβαση σε μια καλύτερη. Δηλαδή, δημιουργούν ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί.

Η ένταση που δημιουργείται βοηθάει τον ομιλητή να πείσει το ακροατήριο να υιοθετήσει μια νέα νοοτροπία ή να συμπεριφερθεί με διαφορετικό τρόπο. Να αλλάξει από αυτό που είναι σε αυτό που θα μπορούσε να είναι. Ακολουθώντας τη διάρθρωση της ιστορίας τριών μερών του Αριστοτέλη (αρχή, μέση, τέλος), δημιουργείται ένα μήνυμα που είναι εύκολο να αφομοιωθεί, να απομνημονευθεί και να αφηγηθεί ξανά.

Για παράδειγμα, η τωρινή κατάσταση μπορεί να είναι: «Οι πωλήσεις στο 2 τρίμηνο πρέπει να πετύχουν 100% τους στόχους τους». Η μελλοντική κατάσταση θα μπορούσε να είναι: «Εάν οι πωλήσεις στο 2 τρίμηνο δεν πιάσουν τους στόχους τους, τίθεται θέμα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά».

Τέτοιου είδους αντιθέσεις είναι καλό να δημιουργηθούν στη ροή της παρουσίασης.

Αρχικά, χρειάζεται να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την παρουσίαση. Ποιο είναι το ακροατήριο; Ποιος είναι ο στόχος της ομιλίας; Τι επιθυμεί ο ομιλητής να κάνει το ακροατήριο μετά το τέλος της παρουσίασης;

Συνίσταται η παρουσίαση να κλείσει με ένα κάλεσμα για δράση. Η πρόταση αυτή πρέπει να διατυπωθεί με τρόπο που να εμπνέει ώστε το ακροατήριο να την ακολουθήσει. Πόσο καλύτερη θα είναι η ζωή τους όταν θα υιοθετήσουν τις ιδέες του ομιλητή;

Τέλος, είναι καλό να γίνουν αρκετές αναγνώσεις του αφηγήματος και οι κατάλληλες διορθώσεις πριν ακόμα σχεδιαστεί η παρουσίαση στον υπολογιστή. Η τελική έκδοση της παρουσίασης πρέπει να περιέχει καθαρά μηνύματα, σαφήνεια, κάλεσμα για δράση και καθόλου τυπογραφικά λάθη.

Για περισσότερο από 15 χρόνια στο presentations.gr ερευνούμε και εργαζόμαστε πάνω στις παρουσιάσεις με επιστημονικό τρόπο. Παρακολουθήστε το ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο παρουσιάσεων και θα μάθετε πως να δημιουργείτε σωστά το αφήγημα της παρουσίασης σας. Γραφτείτε εδώ.


Academy Banner 4jpg