Πως να μετρήσετε την επιτυχία μιας παρουσίασης

Κάθε παρουσίαση έχει ένα συγκεκριμένο στόχο ο οποίος διαφέρει ανάλογα με την περίσταση. Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση ο ομιλητής θέλει να γνωρίζει κατά πόσο πέτυχε τον στόχο του.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αξιολόγησης της επιτυχίας μιας παρουσίασης. Καταρχήν, καθορίστε από την αρχή τον στόχο. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο επιθυμείτε να κάνει το ακροατήριο μετά το πέρας της ομιλίας σας. Επίσης, προσδιορίστε χρονικά μέχρι πότε το ακροατήριο καλείται να κάνει την συγκεκριμένη ενέργεια.  

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας μπορείτε να καταλάβετε εάν δείχνουν ενδιαφέρον για την παρουσίαση. Για παράδειγμα, εάν κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το θέμα ή ακόμα για το πως μπορούν να σας συναντήσουν μετά. Στο κλείσιμο της παρουσίασης ρωτήστε τι τους άρεσε περισσότερο ή τι είναι αυτό που θα κρατήσουν από την ομιλία σας.  

Μετά το πέρας της παρουσίασης, μπορείτε να μετρήσετε εάν το ακροατήριο υιοθέτησε τις προτάσεις σας. Για παράδειγμα, πόσοι αγόρασαν το προϊόν ή πόσοι σας έστειλαν μήνυμα για συνεργασία, ή πόσοι σας ακολούθησαν στο Twitter.  

Για να πετύχετε όμως όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα, η παρουσίαση σας πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, δημιουργήστε μια καλή εισαγωγή, μια ωραία ιστορία και κλείστε με εντυπωσιακό τρόπο. Αποφύγετε τις βαρετές ομιλίες και τις πρόχειρα σχεδιασμένες παρουσιάσεις.  

Εάν θέλετε να μεταμορφώσετε τις παρουσιάσεις σας, εφαρμόστε την μεθοδολογία η οποία είναι αποτέλεσμα σχετικής έρευνας και εργασίας 15 ετών. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε σημαντική υποστήριξη για να μάθετε να σχεδιάζετε αποτελεσματικές παρουσιάσεις:  

  • www.presentations.gr: Συμβουλές και τεχνικές για καλύτερες παρουσιάσεις

  • www.presentations.gr/academy: Μάθετε πως να σχεδιάζετε επιτυχημένες παρουσιάσεις και γλυτώστε αρκετές ώρες εργασίας