Πως οι παρουσιάσεις μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της εταιρικής επικοινωνίας

Η επαγγελματική επιτυχία στις μέρες μας προϋποθέτει την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με ένα ευρύ ακροατήριο. Ένα στέλεχος κατά τη διάρκεια της καριέρας του θα χρειαστεί να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με διαφορετικά ακροατήρια τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά στον οργανισμό που ανήκει.

Η εσωτερική επικοινωνία αναφέρεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών μέσα στον οργανισμό. Αντιθέτως, η εξωτερική επικοινωνία είναι αυτή που μεταφέρει πληροφορίες μέσα και έξω από την επιχείρηση. Οι εταιρείες ανταλλάσσουν συνεχώς μηνύματα με πελάτες, προμηθευτές, διανομείς, ανταγωνιστές, επενδυτές και εκπροσώπους των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν.

Η επικοινωνία είναι αποτελεσματική μόνο όταν το μήνυμα προς μετάδοση είναι κατανοητό και προτρέπει το ακροατήριο να κάνει τις επιθυμητές ενέργειες. Η αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να αποφέρει πολλά σημαντικά οφέλη τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Πιο συγκεκριμένα συνεισφέρει:

  • Στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
  • Στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
  • Σε πιο δυνατές σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών
  • Σε πιο σταθερή ροή των επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Σε γρηγορότερη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες
  • Σε καλύτερη ανταπόκριση από τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνάδελφοι, υπάλληλοι, διευθυντές, πελάτες, προμηθευτές)
  • Στη δημιουργία καλύτερης εταιρικής οπτικής ταυτότητας.

Ένας επαγγελματίας μπορεί να έχει τις καλύτερες ιδέες, αλλά εάν δεν είναι σε θέση να τις εκφράσει πειστικά και ξεκάθαρα τότε θα αντιμετωπίσει δυσκολίες με την καριέρα του και την εργασία του. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πρακτικές και ειλικρινείς πληροφορίες με σύντομο και ειλικρινή τρόπο, να αποσαφηνίζει τις προσδοκίες και τις ευθύνες και να προβάλει πειστικά επιχειρήματα.  

Η δημιουργία σωστά σχεδιασμένων παρουσιάσεων μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με την επικοινωνία. Εάν στην παρουσίαση υπάρχει ένα «κάλεσμα για δράση», αυτό μπορεί να κατευθύνει το ακροατήριο σε περαιτέρω ενέργειες.

Επίσης, η υπόδειξη και καθοδήγηση του ακροατηρίου στα επόμενα βήματα είναι σημαντική επειδή χωρίς κατάλληλες συμβουλές το κοινό μπορεί να μην ανταποκριθεί στις προτάσεις του ομιλητή με τον αναμενόμενο τρόπο.

Η μεθοδολογία παρουσιάσεων «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος δημιουργίας αποτελεσματικών παρουσιάσεων και απευθύνεται σε όλους όσους γράφουν και προετοιμάζουν παρουσιάσεις ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου ή κλάδου εργασίας. Έχει στόχο να βοηθήσει τα στελέχη επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν στον επαγγελματικό τους χώρο. Μάθετε περισσότερα εδώ.


Για περισσότερο από 15 χρόνια στο presentations.gr ερευνούμε και εργαζόμαστε πάνω στις παρουσιάσεις με επιστημονικό τρόπο. Παρακολουθήστε το ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο παρουσιάσεων και θα μάθετε να δημιουργείτε αποτελεσματικές παρουσιάσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

2jpg