Συναισθηματικές vs. Αναλυτικές παρουσιάσεις

Το ακροατήριο που σκέφτεται με αναλυτικό τρόπο δεν του αρέσει να παρακολουθεί διαφάνειες με έντονους συναισθηματισμούς διότι το θεωρεί χάσιμο χρόνου. Όμως και αυτοί σαν άνθρωποι αισθάνονται, γελάνε, κλαίνε και γενικά συγκινούνται. Έτσι εάν χρησιμοποιήσετε υλικό προκειμένου να δείξετε πως θα αλλάξει η ζωή μιας ομάδας ανθρώπων, τότε το πιθανότερο είναι να τους παρακινήσετε θετικά, εκτός και αν το κάνετε με τρόπο μελοδραματικό.

Από την άλλη πλευρά, οι συναισθηματικοί άνθρωποι δεν επιθυμούν να βλέπουν αρκετούς αριθμούς και λεπτομέρειες. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ξέρουν ότι όλες οι λεπτομέρειες έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη χωρίς απαραίτητα να δουν ένα σωρό διαφανειών που θα τους πείσει. Απλώς, παρουσιάστε τα κίνητρα και τις όποιες αποδείξεις και παραλείψτε τα σύνθετα διαγράμματα.

Εάν το παρακάνετε είτε με συναισθηματικά είτε με αναλυτικά στοιχεία τότε θα χάσετε την αξιοπιστία σας. Έτσι και στις 2 περιπτώσεις θα δημιουργηθεί ένα χάσμα ανάμεσα σε εσάς και το ακροατήριο σας.

Πηγή: https://www.duarte.com/emotional-presentations-vs-analytical-presentations/