3 λόγοι για τους οποίους οι παρουσιάσεις είναι πολύτιμες

Οι ιδέες σας είναι σημαντικές και ο τρόπος με τον οποίο τις παρουσιάζετε καθορίζει σε μεγάλο βαθμό εάν θα υλοποιηθούν ή όχι. Είτε εργάζεστε σε μια startup που αναζητεί χρηματοδότηση είτε είστε μηχανικός, δικηγόρος είτε γιατρός είναι απαραίτητο να εκφράζετε τις ιδέες σας με πειστικό τρόπο. 

Στις ημέρες μας, οι παρουσιάσεις στο PowerPoint έχουν επικρατήσει ως το βασικότερο μέσο έκφρασης των ιδεών σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν 3 λόγοι για τους οποίους οι παρουσιάσεις είναι σημαντικές και αναλύονται παρακάτω:

  1. Επίτευξη επαγγελματικών στόχων
  2. Μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών
  3. Επαγγελματική ανέλιξη

1/ Επίτευξη επαγγελματικών στόχων

Η παρουσίαση είναι σημαντική για εσάς διότι είναι ένα μέσο με το οποίο μπορείτε να πείσετε το ακροατήριο σας για τις ιδέες σας και να το καλέσετε να υιοθετήσει τις προτάσεις σας.

Είτε προσπαθείτε να πείσετε κάποιο fund να χρηματοδοτήσει την start-up επιχείρηση σας, είτε ενημερώνετε την ομάδα σας για την εξέλιξη ενός έργου, είτε προσπαθείτε να πείσετε έναν πελάτη να αγοράσει το προϊόν σας, η επιτυχία σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσίαση.

Μια πειστική παρουσίαση είναι προϊόν ενός σωστού σχεδιασμού και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται αρκετές ώρες εργασίας και αφοσίωσης σε αυτό τον σκοπό.

Η παρουσίαση πρέπει να σχεδιασμένη σύμφωνα με τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατανοεί και αφομοιώνει πληροφορίες. Σημαντικό ρόλο παίζει και η συναισθηματική νοημοσύνη διότι ο ομιλητής πρέπει να κατανοήσει τις ανάγκες του ακροατηρίου και να δώσει λύσεις σε αυτές.

2/ Μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών

Το ακροατήριο θυσιάζει τον πολύτιμο χρόνο του για να παρακολουθήσει την παρουσίαση σας και δύσκολα μπορεί να ξεγελαστεί από έναν ομιλητή που δεν έχει προετοιμαστεί όπως θα έπρεπε.

Εάν το ακροατήριο καταλάβει ότι είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, θα θεωρήσει ότι σέβεστε τον χρόνο τους, τις αξίες τους και τις ανάγκες τους. Έτσι, θα κερδίσετε τον σεβασμό τους και την υποστήριξη τους.

Οι επιτυχημένες παρουσιάσεις αφορούν σε σημαντικό βαθμό και τους εσωτερικούς πελάτες. Αποτελούν ένα μέσο έμπνευσης και παρακίνησης του προσωπικού. Οι καλά σχεδιασμένες και μη-βαρετές παρουσιάσεις κάνουν τις επαγγελματικές συναντήσεις πιο ενδιαφέρουσες και πιο αποτελεσματικές.

3/ Επαγγελματική ανέλιξη

Είναι βέβαιο ότι η βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων ενός ατόμου μπορεί να το βοηθήσει είτε στην εύρεση εργασίας είτε στην προαγωγή μέσα σε έναν οργανισμό.

Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν τις ιδέες τους με τρόπο ώστε να μπορούν να αφομοιωθούν αλλά και να ανακληθούν από τη μνήμη ενός πελάτη τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Η παρουσίαση αντικατοπτρίζει την εικόνα σας και τον οργανισμό που εκπροσωπείτε και είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αναδείξετε τον εαυτό σας ως ηγέτη και ως επαγγελματία.


Από το 2006, στο presentations.gr εργαζόμαστε πάνω στις πιο σημαντικές παρουσιάσεις μεγάλων οργανισμών λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αφομοιώνει και ανακαλεί τις πληροφορίες. Μάθετε πως μπορείτε να εφαρμόσετε την μεθοδολογία μας ή δηλώστε συμμετοχή στα σεμινάρια μας. Δώστε ζωή στις ιδέες σας με πειστικές παρουσιάσεις.