Σε κάθε παρουσίαση χρειάζεται να κυριαρχεί μια «κεντρική ιδέα» πάνω στην οποία θα βασισθεί η ανάπτυξη της δομής της. 

Διαβάστε περισσότερα