Πως να σχεδιάσετε τον σκελετό μιας παρουσίασης (storyboarding)

Ο σχεδιασμός μιας άριστης παρουσίασης απαιτεί οργάνωση και σωστή προετοιμασία. Αλλά είναι απαραίτητο να αφιερωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία της σωστής παράδοσης των επιθυμητών μηνυμάτων.

Είτε χρειάζεται να πειστεί ένα άτομο ή χιλιάδες, πρέπει να κερδηθεί η προσοχή τους, να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ του ακροατηρίου και του ομιλητή και να ολοκληρωθεί η παρουσίαση με κάτι σημαντικό και συναρπαστικό.

Αφού πραγματοποιηθεί έρευνα για το ακροατήριο, το επόμενο βήμα είναι το στάδιο του σχεδιασμού του σκελετού της παρουσίασης (storyboarding).

Το storyboarding είναι μια παρόμοια τεχνική με αυτή που χρησιμοποιούν οι σεναριογράφοι και σκηνοθέτες για τη δημιουργία κινηματογραφικών έργων εδώ και αρκετά χρόνια. Πρόκειται για την οργάνωση των ιδεών σε μια λογική αφήγηση υποστηριζόμενη από τα κατάλληλα διαγράμματα. Περιλαμβάνει τη δημιουργία μικρών σκαριφημάτων που απεικονίζουν την εξέλιξη της ιστορίας της παρουσίασης. Επιτρέπει δηλαδή την απεικόνιση της ροής της παρουσίασης σε συνολικό επίπεδο.

Καταρχήν, χρειάζεται να οριστεί το βασικό μήνυμα. Τι είναι αυτό που πρέπει να τραβήξει την προσοχή του ακροατηρίου; Μόλις αποσαφηνιστεί, τότε χρειάζεται να γίνει καταγραφή όλων των βασικών σημείων που περιβάλλουν το κύριο μήνυμα. Οι ιδέες μπορούν να ρέουν χωρίς περιορισμούς σύμφωνα με τη μέθοδο του κατιδεασμού.

Η διαδικασία αυτή είναι προτιμότερο να γίνει μακριά από τον υπολογιστή. Η γραφή με το χέρι συμβάλει στη δημιουργική διαδικασία. Δεν έχει σημασία αν οι σχεδιαστικές δεξιότητές ενός ατόμου δεν είναι καλές. Άλλωστε υπάρχει και η γόμα! Αυτό το μέρος της δημιουργικής διαδικασίας γίνεται και προς όφελός του ομιλητή.

Στη συνέχεια, με τη χρήση αυτοκόλλητων σημειώσεων πρέπει να σημειωθούν οι ιδέες συνοδευόμενες από ένα γραφικό. Η σειρά τοποθέτησης τους αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία. Αργότερα, μπορούν να συνδεθούν με βέλη. Ορισμένες από αυτές τις ιδέες απαιτούν πολλαπλές διαφάνειες για να αναπτυχθούν, αλλά σε αυτό το στάδιο είναι αρκετό ένα χαρτάκι ανά βασική ιδέα (βλ. Σχήμα). Έπειτα, είναι δυνατό να προστεθούν δευτερογενείς ή τριτογενείς ιδέες, εάν απαιτείται.
 1-2jpg

Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο σχέδιο και η παραγωγή των ιδεών έχει φτάσει σε ικανοποιητικό σημείο, μπορεί να γίνει ένας πρώτος έλεγχος του παζλ που έχει δημιουργηθεί. Εδώ, μπορεί να γίνει ταξινόμηση εκ νέου, αναδιατύπωση ή και αναθεώρηση των ιδεών και της αλληλουχίας τους κατά βούληση μέχρι να διαμορφωθούν οι τελικές ιδέες σε ένα συνολικό αφήγημα.

Για περισσότερο από 15 χρόνια στο presentations.gr ερευνούμε και εργαζόμαστε πάνω στις παρουσιάσεις με επιστημονικό τρόπο. Παρακολουθήστε το ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο παρουσιάσεων και θα μάθετε να σχεδιάζετε σωστά τη δομή της παρουσίασης σας. Δηλώστε συμμετοχή εδώ.


Academy Banner 4jpg