3 συμβουλές για εταιρικές παρουσιάσεις που πετυχαίνουν στόχους

Στις μέρες μας, οι εταιρικές παρουσιάσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη των επαγγελματικών στόχων και στην ανέλιξη ενός στελέχους. Όταν ένας επαγγελματίας παρουσιάζει τις προτάσεις του είτε στον διευθυντή του είτε σε έναν πελάτη του είναι σημαντικό η παρουσίαση του να ακολουθεί μια λογική δομή και να τραβάει την προσοχή του ακροατηρίου.

1. Σχεδιάστε μια παρουσίαση με διακριτή δομή

Οι παρουσιάσεις χωρίς δομή και οργάνωση ακολουθούν μια αόρατη διαδρομή την οποία  μόνο ο παρουσιάζων μπορεί να κατανοήσει. Εάν το ακροατήριο δεν μπορεί να κατανοήσει ποια είναι η δομή της παρουσίασης, είναι επειδή ο παρουσιάζων είτε δεν είχε τον χρόνο να οργανώσει την παρουσίαση του ή δεν τον ένοιαζε αρκετά να οργανώσει το περιεχόμενο του με ένα τρόπο ώστε το ακροατήριο να είναι σε θέση να κατανοήσει τη διαδικασία.

Χωρίς δομή, οι ιδέες σας δε θα πετάξουν. Η δομή είναι αυτή που ενδυναμώνει την σκέψη. Εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των περισσότερων παρουσιάσεων σήμερα.

Για να δημιουργήσετε το αφήγημα σας, συγκεντρώστε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε γύρω από την κεντρική ιδέα και σημειώστε τις ιδέες σας σε κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια. Μη τα τσιγκουνευτείτε.

Φιλτράτετε τις καλύτερες ιδέες οι οποίες υποστηρίζουν την κεντρική ιδέα της παρουσίασης και ομαδοποιήστε τις ανά θέμα. Τέλος, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο διάγραμμα για να απεικονίσετε το μήνυμα σας.

2. Τραβήξτε την προσοχή του ακροατηρίου σας

Για να κερδίσετε την προσοχή του ακροατηρίου σας, σχεδιάστε παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας την τεχνική της αντίθεσης. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, συγκρίνετε καταστάσεις και απεικονίστε τη διαφορά μεταξύ τους. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στη δημιουργία του αφηγήματος και κατά τον σχεδιασμό των οπτικών βοηθημάτων.  

3. Δημιουργήστε ένα καλό «κλείσιμο» για την παρουσίαση

Εδώ είναι η ευκαιρία σας να ανακεφαλαιώσετε το περιεχόμενο σας και να τονίσετε το βασικό μήνυμα του αφηγήματος σας. Δεν είναι απαραίτητο να αναφερθείτε σε όλα τα σημεία της παρουσίασης με λεπτομέρεια ξανά αλλά το ακροατήριο πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι του ζητάτε να κάνει. Για αυτό, δημιουργήστε ένα δυνατό μήνυμα κλεισίματος ώστε το κοινό σας να το κατανοήσει και να δράσει σύμφωνα με αυτό.

Είναι πιθανό το ακροατήριο σας να μην θυμάται όλες τις λεπτομέρειες της από το κύριο μέρος της παρουσίασης. Όμως το κλείσιμο μιας παρουσίασης είναι σημαντικό να είναι ακριβές και στοχευμένο.

Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν ύστερα από καλή προετοιμασία. Πάρτε την παρουσίαση σας στα σοβαρά και προετοιμαστείτε κατάλληλα.


Μπορούμε να βοηθήσουμε

Ξεχάστε το άγχος που σχετίζεται με τις παρουσιάσεις. Από το 2006, στο presentations.gr εργαζόμαστε πάνω στις πιο σημαντικές παρουσιάσεις. Οι παρουσιάσεις είναι το πάθος μας και έχουμε εκφράσει επιτυχημένα με οπτικό τρόπο τα πιο δύσκολα μηνύματα. Μπορούμε να αναλάβουμε να εφαρμόσουμε την μεθοδολογία μας σε νέες ή υπάρχουσες παρουσιάσεις σας.

1png