Αναζήτηση blog
Επιστροφή στο blog
Τι είναι η «οπτική ιεραρχία» και πως συμβάλει στο σχεδιασμό μιας επιτυχημένης παρουσίασης;

Η «οπτική ιεραρχία» είναι μια μέθοδος οργάνωσης των στοιχείων της διαφάνειας κατά σειρά σπουδαιότητας. Είναι ένα μια σειρά κανόνων που καθορίζουν τη σειρά με την οποία παρατηρούμε αυτό που βλέπουμε.

Διαβάστε περισσότερα