Τι είναι η «οπτική ιεραρχία» και πως συμβάλει στο σχεδιασμό μιας επιτυχημένης παρουσίασης;

Η «οπτική ιεραρχία» είναι μια μέθοδος οργάνωσης των στοιχείων της διαφάνειας κατά σειρά σπουδαιότητας. Είναι ένα μια σειρά κανόνων που καθορίζουν τη σειρά με την οποία παρατηρούμε αυτό που βλέπουμε. Ο στόχος είναι να κάνει τις πληροφορίες ευκολότερα κατανοητές από το ακροατήριο.

Ακόμη και όσοι δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τη γραφιστική αλλά προετοιμάζουν παρουσιάσεις, χρειάζεται να γνωρίζουν πως να δώσουν προτεραιότητα στο περιεχόμενο των διαφανειών τους. Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της διαφάνειας; Τι θέλετε να δει το ακροατήριο δεύτερο ή τρίτο;

Τοποθετώντας τα αντικείμενα στη διαφάνεια με τη χρήση της «οπτικής ιεραρχίας», διασφαλίζετε ότι οι πιο σημαντικές πληροφορίες ξεχωρίζουν. Κατά την εργασία με, γραμματοσειρές, εικόνες, χρώματα, σχήματα ή εικονίδια, η οπτική ιεραρχία είναι πολύ σημαντική.

Συμβάλει στη μετάδοση του μηνύματος της παρουσίασης με ξεκάθαρο και περιεκτικό τρόπο έτσι ώστε τα πιο σημαντικά στοιχεία να εμφανίζονται πρώτα.

Παρακάτω, παρατίθενται μερικές συμβουλές για μια επιτυχημένη οπτική ιεραρχία:

  • Εισάγετε πρώτα τον τίτλο, μετά τον υπότιτλο και τέλος το κείμενο
  • Αυξήστε το μέγεθος των εικόνων ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σημασία τους
  • Χρησιμοποιήστε ένα χρώμα για έντονη επισήμανση
  • Χρησιμοποιήστε το πλέγμα για να τοποθετήσετε τις εικόνες σας
  • Εργαστείτε με την τεχνική της αντίθεσης

Η επιτυχημένη χρήση των τεχνικών της «οπτικής ιεραρχίας» μπορεί μέσω μιας οπτικής διαδρομής να οδηγήσει το ακροατήριο στα σημεία ενδιαφέροντος της παρουσίασης και στον επιθυμητό στόχο.


Για περισσότερο από 15 χρόνια στο presentations.gr ερευνούμε και εργαζόμαστε πάνω στις παρουσιάσεις με επιστημονικό τρόπο. Παρακολουθήστε το ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο παρουσιάσεων και θα μάθετε να δημιουργείτε αποτελεσματικές παρουσιάσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Δηλώστε συμμετοχή εδώ.


Academy Banner 4jpg