Αναζήτηση blog
Επιστροφή στο blog
Δημιουργήστε εντυπωσιακές διαφάνειες για online παρουσιάσεις

Οι εξ αποστάσεως παρουσιάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος εργασίας των περισσοτέρων στελεχών επιχειρήσεων. Τρεις συμβουλές για τον σχεδιασμό εντυπωσιακών διαφανειών που προορίζονται για online παρουσιάσεις και τις οποίες το ακροατήριο σας θα λατρέψει

Διαβάστε περισσότερα
Οι παρουσιάσεις είναι ένα βασικό εργαλείο της επιχειρησιακής επικοινωνίας

Η επικοινωνία αποτελεί βασικό συστατικό της διοίκησης ενός οργανισμού. Συνδέει τη διοίκηση με τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και την κοινωνία. Οι παρουσιάσεις αποτελούν το βασικότερο εργαλείο της επιχειρησιακής επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα
Τι είναι η «οπτική ιεραρχία» και πως συμβάλει στο σχεδιασμό μιας επιτυχημένης παρουσίασης;

Η «οπτική ιεραρχία» είναι μια μέθοδος οργάνωσης των στοιχείων της διαφάνειας κατά σειρά σπουδαιότητας. Είναι ένα μια σειρά κανόνων που καθορίζουν τη σειρά με την οποία παρατηρούμε αυτό που βλέπουμε.

Διαβάστε περισσότερα